Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑΠΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ : Σπανός Γεώργιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ : Τσιαλιαμάνης Νικόλαος (Αναπληρωματικό μέλος : Σαμαρά Γ. Μαριάνα)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Κορτσινόγλου Απόστολος Λαζογιάννης Αριστείδης
Παφίλης Ιωάννης Ρόμπολο Γεώργιο
Τσιγκούλης Παναγιώτης Καλτσούνης Νικόλαος

∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Τσιαλιαμάνη Χριστίνα Τάσιου Ειρήνη
Φώτου Μαρία Σίββα Μαρία
Παπαμιχαήλ Χρήστος Ντάφλη Απόστολος
Τσώχου Αρετή Γκούντα Κασσιανή
Τσιούτσιος Απόστολος Καζανά Αγγελική
Μήτση Γιαννούλα Βουρδούκα Γλυκερία