Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΠΑΠΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ : Φασούλης Χρήστος του Γεωργίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ : Παφίλης Ιωάννης του Εμμανουήλ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Φασούλης Γ. Χρήστος Δημάρατου Λ. Αικατερίνη
Παφίλης Ε. Ιωάννης Καράτζιος Β. Διονύσιος
Δήμας Χ. Θωμάς Γαϊτανίδη - Νίνου Γ. Ελένη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Γκότζου Π. Ελένη Ντάφλης Γ. Δημήτριος
Εξάρχου Β. Νικόλαος Σδούκος Β. Δημήτριος

ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη
Γκούντας Β. Κων/νος Αγόρου Ν. Κων/νος
Ντίνου Ν. Ελένη Γιαννούση Β. Χριστίνα
Μήτση Β. Γιαννούλα Καραμουράτης Α. Παναγιώτης
Κορτσινόγλου Ι. Ααρών Τριανταφυλλίδης Δ. Σωτήριος
Πορφυρίου Δ. Ευάγγελος Στέφανος Α. Κώτσικος
Ζδράβου Β. Γεωργία Νάτσης Ι. Πέτρος