Ανακοινώσεις / Εκδηλώσεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ

15-02-2018

ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΠΗ 2018 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

14-02-2018

ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΠΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2018 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

14-02-2018

ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΠΗ - ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2018

ΓΛΕΝΤΙ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ 2018

14-02-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΝ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΝ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 

01-02-2018

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΠΗ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 

12-12-2017