Αρμοδιότητες ΚΕΠΑΠΑ

Εποπτεία για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

που στοχεύουν στη στήριξη των οικονομικά αδυνάτων πολιτών (σίτιση).

Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων

που αφορούν την κοινωνική φροντίδα ,απασχόληση και ψυχαγωγία της τρίτης ηλικίας (Εκδρομές ,εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες κτλ.).

Εκπαίδευση ,απασχόληση και φύλαξη

νήπιων όπως και σίτιση αυτών στις δομές των Παιδικών Σταθμών.

Παροχή συσσιτίου στα παιδιά

των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κόνιτσας και της Κοινότητας Κεφαλοχωρίου

Σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων

για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.

Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων

στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.

Διοργάνωση και υποστήριξη πρωταθλημάτων

Συντήρηση Αθλητικών χώρων, γηπέδων

Φωτογραφικό Υλικό

Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας
Φωτογραφικό υλικό ΚΕΠΑΠΑ Κόνιτσας